Krzeszowski, Lubosław

Lubosław Krzeszowski

pseud. Ludwik

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1897-04-05
Miejsce urodzenia:Ciechanów
Data śmierci:1965-03-21
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Mieczysław
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Bialska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podpułkownik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1915 r. Ukończył Wyższą Szkołę Handlową w Warszawie oraz studiował Instytucie Ekonomicznym w Kijowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 08.1914 r. powołany do służby Do 08.12.1917 r. walczył w szeregach 5 Dywizji Syberyjskiej, następnie był dowódcą plutonu w 3 Dywizji Strzelców Korpusu generała Dowbór-Muśnickiego. Po zakończeniu I wojny zgłosił się do służby w WP. Otrzymał przydział do 2 Piechoty Legionów, gdzie otrzymał stanowisko oficera broni. Przeszedł kurs dla młodszych oficerów. Później przez 10 lat służył w 18 PAL w Ostrowi Mazowieckiej.

W czasie wojny:

Wziął udział w wojnie obronnej jako członek sztabu dowódcy artylerii Armii “Pomorze”.

Po wojnie:

Był wykładowcą w Oficerskiej Szkole Artylerii w Chełmie i Olsztynie, szefem Wydziału Wyszkolenia Bojowego, zastępcą szefa sztabu Inspektoratu Artylerii MON, następnie przeniesiony do rezerwy.

Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował jako instruktor i lektor języka rosyjskiego w Głównej Szkole Inżynierii.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Wykładał w studium wojskowym na Politechnice Warszawskiej.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Należał do ZBoWiD-u. Projektował cmentarze polowe dla żołnierzy UBK na zlecenie PAX.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Od 12.1939 r. pełnił funkcję komendanta powiatowego Organizacji Wojskowej “Wilki”. 01.05.1940 r. otrzymał stanowisko szefa sztabu Komendy Głównej OWW.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 08.1942 r. wraz z OWW wszedł w skład Okręgu Wilno AK. Otrzymał funkcję zastępcy komendanta okręgu.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-08-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Szef Sztabu Komendy Okręgu w 1942 r. Zastępca Komendanta Okręgu Wilno AK.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Podczas walk o Wilno kilkukrotnie wyłamał się spod zwierzchnictwa komendanta “Wilka”, np. bez jego zgody prowadził rozmowy z dowódcą niemieckiego garnizonu broniącego “Festung Wilna”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Brat Wiesław zginął w Powstaniu Warszawskim na Stoczkach przy ul. Bonifratorskiej.

Żona zginęła podczas Powstania Warszawskiego pełniąc funkcję łączniczki.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Od 01.1945 r. służył w (L)WP.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany 17 lipca 1944 r.  wraz z resztą dowództwa, lecz obchodzono się z nim inaczej niż z resztą więźniów. Krótko przebywał w więzieniu przy ul. Ofiarnej, wówczas nakłaniał innych osadzonych, by niczego nie ukrywali. Po tym epizodzie został przetransportowany specjalnym samolotem do siedziby PKWN w Lublinie.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari (dwukrotnie)

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (z dn. 06.12.1946 r.)

Krzyż Partyzancki

Krzyż Walecznych (czterokrotnie)

Srebrny Krzyż Zasługi (1930 r.)

Złoty Krzyż Zasługi z 1937 r.

Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami z 1944 r.

Medal Niepodległości

Medal Międzysojuszniczy („Médaille Interalliée”)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Drwęcki A., Wspomnienie o dr Pukiańcu, “Ziemia Przasnyska”, 1995 nr 2, s. 1, 4;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.32.02;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW/618.64.02;

Kozłowski P., Jeden z wyklętych. Zygmunt Szendzielarz “Łupaszko”, Warszawa 2004, s. ;

Morelewski J. F., Pokolenie akowskie, Bydgoszcz 1995, s. 150;

Potocki M., Między Dźwiną a Wilią. Wspomnienia dowódcy Wileńskiego Zgrupowania nr 2 AK, Warszawa-Kraków 2015, s. 61, 124, 161, 168;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 3, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 44-45.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?