Krauze, Kazimierz

Kazimierz Krauze

pseud. Kumiel, Wawrzecki

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1916-08-01
Miejsce urodzenia:Lipowiec (Ukraina)
Data śmierci:2008-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: pułkownik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1935 r. uzyskał maturę w wileńskim gimnazjum.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Odbył służbę wojskową w 76 pp w Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy w Grodnie. Następnie wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi-Komorowie.

W czasie wojny:

Wziął udział w wojnie obronnej w szeregach 1 Pułku Piechoty “Obrony Pragi”, który został utworzony na bazie 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej w Warszawie.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 07.1941 r. rozpoczął działalność w ZWZ w powiecie brasławskim na Wileńszczyźnie. Od 06.-12.1942 r. służył w plutonie Osłony V Odcinka “Wachlarza”. Następnie od 01.1943 r. do 1944 r. piastował stanowisko dowódcy 26 Ośrodka Dywersyjno-Partyzanckiego w powiecie brasławskim, obejmującego rejon Dukszty, Dryświaty, Opsa, Widze.  Od 02.1944 r. był dowódcą 24 Brygady AK “Dryświaty”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-07-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Dowódca brygady, dowódca ośrodka dywersyjnego, dowódca oddziału leśnego.

Oddział względnie pion organizacyjny:24 WB AK; 26 OD; 85-OL;
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 07.1944 r. aresztowany przez NKWD i wywieziony do obozów ZSRR, przebywał kolejno w: Riazaniu, Diagilewie, Czerepowcu. Do kraju wrócił w 1947 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Po powrocie do Polski aresztowany przez UB i skazany na 10 lat pozbawienia wolności. Odbył 5 lat wymierzonej kary.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Orderu Virtuti Militari V klasy

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Walecznych

Krzyż Partyzancki

Złoty Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż Zasługi

Medal Wojska

Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Adamska J., Matusewicz S., Świda L., Miejsca bitew i mogiły żołnierzy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, Bydgoszcz 1996, s. 12;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/0618.28;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.32.02;

Niwiński P, Okręg Wileński AK w latach 1944-1948, Warszawa-Kraków, 2014, s. 517;

Potocki M., Między Dźwiną a Wilią. Wspomnienia dowódcy Wileńskiego Zgrupowania nr 2 AK, Warszawa-Kraków 2015, s. 65, 82, 100-103, 108.

“Wileńskie Rozmaitości”, 2006, nr 5 (98), s. 95-96;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 4, s. 95-96

Ikonografia
Ewentualne uwagi

20.07.1988 r. w Sądzie Najwyższym odbył się proces rehabilitacyjny, który całkowicie oczyścił go z zarzutów stawianych przez UB.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?