Kolasiński, Stanisław

Stanisław Kolasiński

pseud. Śmiga, Ulewa

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1916-11-16
Miejsce urodzenia:Mokrzyska
Data śmierci:1996-11-19
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

W 1939 r. służył w 1. Dywizji Piechoty.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Cichociemny. Został zrzucony w nocy z 13/14.03.1943 roku (operacja Door).  Otrzymał przydział do Kedywu Okręgu Armii Krajowej Lwów i objął dowództwo 1. oddziału dyspozycyjnego. Uczestniczył w licznych akcjach dywersyjno-sabotażowych, między innymi wysadzeniu zbiorników paliwa na Zamarstynowie. Następnie w połowie 1944 r. został przeniesiony do rejonu Prus pod Lwowem na stanowisko dowódcy oddziału leśnego.

Data zaprzysiężenia:1943-01-31
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca 1 oddziału dyspozycyjnego oraz 2 kompanii w Oddziale Leśnym.

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny; OL "Warta", 19 pp, 2 komp.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Przedostał się na Węgry, skąd udał się do Francji służąc w 3 Dywizji Piechoty. Służbę kontynuował w W. Brytanii w 1. Brygadzie Strzelców oraz przeszedł szkolenie w dywersji. Od 1945 r. w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W lipcu aresztowany przez Niemców w Prusach i wywieziony na Węgry, następnie na roboty do Niemiec.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari,

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (11 listopada 1984)[1][2],

Złoty Krzyż Zasługi,

Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami,

Krzyż Walecznych- dwukrotnie nadany.

 

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 497;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 100, 110;

Tochman K. Słownik biograficzny, Rzeszów 2002, s.;

Tucholski J. Cichociemni, Warszawa, 1985, s. 339;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 246;

Węgierski J., Oddziały Leśne “Warta” Obszaru Lwowskiego Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie, Kraków 1998, s. 11;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 46, 199, 209, 210, 267, 279.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?