Karolkiewicz, Stanisław

Stanisław Karolkiewicz

pseud. Szczęsny, Rylski, Christowski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1918-08-21
Miejsce urodzenia:Tworkowice
Data śmierci:2009-01-22
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku: Cmentarz Powązkowski w Warszawie
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: generał brygady
Data: 2006-05-03
Starszeństwo:
Organ nadający: Prezydent RP
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował w Zjednoczonych Zakładach Gospodarczych “Inco”.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Działał w Stowarzyszeniu “PAX”.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Weteranów Walk o Niepodległość Polski;

Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK w latach 1995-2005 i jego Prezes Honorowy

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Członek Konfederacji Narodu oraz żołnierz Uderzeniowych Batalionów Kadrowych.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W październiku przybył z oddziałem UBK na teren Nowogródczyzny, gdzie został skierowany przez KG AK. Walczył w III batalionie 77 pp.

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca 1 kompanii III batalionu 77 pp AK

Oddział względnie pion organizacyjny:III/77 pp AK, 1 komp. UBK
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Członek Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, dowódca grupy “Cyrk” siatki wywiadu “Liceum”.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Uczestniczył w w operacji “Ostra Brama”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Więzień NKWD 1940-1941.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dn. 18 lipca 1947 r. skazany na 13 lat pozbawienia wolności. Zwolniony 24 kwietnia 1955 r.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari
Krzyżem Walecznych – dwukrotnie
Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami,
Medal Polonia Mater Nostra Est (2000)
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2000)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.40.11;

Krajewski K., „Szczęsny” generał Stanisław Karolkiewicz 1918–2009, Warszawa 2009, s. 14;

Krajewski K., Jan Borysewicz “Krysia” “Mściciel” 1913-1945, Warszawa 2013, s. 46;

“Orzeł Biały” 2009, r. XVI, nr  (209), s. 22;

Radomyski S., Zarys historii Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 1926-1939, Pruszków 1992, s.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

 

 

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?