Jastrzębski, Paweł

Paweł Jastrzębski

pseud. Strzała

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1913-00-00
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data: 1943-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Służył w 49 p strzelców huculskich w Kołomyji.

W czasie wojny:

W kampanii wrześniowej dowodził 1 komp. 53 pp. Przedarł się do Lwowa i wziął udział w obronie miasta.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Uczył w szkole w Stokach koło Bóbrki.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Inspektorat Południowy.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Oficer informacyjny, jednocześnie komendant Obwodu Bóbrka, przeniesiony na stanowisko dowódcy oddziału leśnego w Hanaczowie.

Oddział względnie pion organizacyjny:40 pp AK, 1 komp., OL
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Działał w organizacji NIE na terenie Starego Sioła. Prowadził jedyną Szkołę Podchorążych na Okręg Lwów.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Wniosek o odznaczenie Krzyżem Walecznych

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Hanaczów – dwa ataki band UPA oraz Niemiecka pacyfikacja unicestwiły kresową wieś w maju 1944 r., [online:] https://armiakrajowazgorzelec.blogspot.com/2014/05/hanaczow-dwa-ataki-band-upa-oraz.html (dostęp: 23.06.2022 r.);

“Orzeł Biały” 2001, r. XVII, nr 3 (231), s. 25-26;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3 5840;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 138-141, 143-144, 152, 154, 177, 189, 199-202, 204, 206, 213, 220, 222, 239, 260, 265, 273-274, 321, 363-364, 384, 393;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 8, 68, 82, 105-109, 133, 140-142, 147, 200, 209, 231, 259, 260, 268, 279.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?