Górnicki, Romuald

Romuald Górnicki

pseud. Remus

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1913-07-12
Miejsce urodzenia:Konstantynówka
Data śmierci:2010-02-26
Miejsce śmierci:Nadarzyn
Miejsce pochówku: Nadarzyn
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 04.1943 roku, w związku z krwawymi rzeziami ludności polskiej, mordowanej przez nacjonalistów ukraińskich, zaczęto tworzyć batalion AK. Stanowił on drugą kompanię I batalionu 24 pułku piechoty AK. Był to pierwszy oddział partyzancki Okręgu Wołyńskiego AK, zorganizowany na terenie obwodu Łan.
Po połączeniu z oddziałem – batalionem o kryptonimie „Łuna” – następnie „Krwawa Łuna”, wszedł w skład, 27 Wołyńskiej Dywizji AK, w ramach zgrupowania „Osnowa” Włodzimierskiego Okręgu Armii Krajowej, pod dowództwem kpt. Kazimierza Rzaniaka.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK I/24 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

8.10.1944 roku, zostaje aresztowany na Pradze i po 2 miesiącach śledztwa i ciężkich przesłuchań prowadzonych m.in. przez osławionego Światłę, wydany władzom radzieckim, a następnie w grudniu, wywieziony do Łagru w Stalinogorsku.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyżem Walecznych,
Medalem Wojska,
przez Rząd RP w Londynie.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

AAN, ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej Indeks nazwisk, sygn. 6, s.;

Fijałka M., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK, Warszawa 1986, s. 32;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW2 1161;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 237.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?