Czarnecka-Minkiewicz, Wanda

Wanda Czarnecka-Minkiewicz

pseud. Danka

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Czarnecka
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1921-11-09
Miejsce urodzenia:Białystok
Data śmierci:2001-12-14
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Bronisława
Nazwisko panieńskie matki:Gołębiowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Sanitariuszka 5 Wileńskiej Brygady AK.

Oddział względnie pion organizacyjny:5 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

W kwietniu 1945 r. przyłączyła się do operującej na Białostocczyźnie 5 Wileńskiej Brygady mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Pełniła funkcję sanitariuszki i łączniczki ppor. Lucjana Minkiewicza „Wiktora” i mjr. Szendzielarza.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Lucjan Minkiewicz “Wiktor” – mąż, dowódca 6 Wileńskiej Brygady AK

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Skazana na 12 lat więzienia oraz 5 lat pozbawienia praw publicznych, obywatelskich i honorowych z przepadkiem mienia.

Więziona była w Warszawie, Fordonie, Inowrocławiu. Po zwolnieniu w 1956 r. wraz z córką Ewą (urodzona w więzieniu) osiadła w Gdańsku, gdzie mieszkała do końca życia.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie w 2007)

Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Amonowicz M., Zmarł Wacław Szewieliński – żołnierz Armii Krajowej, Honorowy Obywatel Inowrocławia, [w:] Kurier Inowrocławski, dostęp 23.12.2019.

“Wileńskie Rozmaitości”, 2002, nr 2 (70), s. 172-173.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?