Cygan, Tadeusz

Tadeusz Cygan

pseud. Czarny, Strzygniew, Tadzik, Tadzio, Wiktor, Zauski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1914-12-01
Miejsce urodzenia:Grajewo
Data śmierci:1986-07-22
Miejsce śmierci:Kraków
Miejsce pochówku: Wieliczka
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapiatn
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Służył w 20 pp w Krakowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Do jesieni 1942 r., zajmował się odbudową i rozbudową siatki konspiracyjnej ZWZ-AK na terenie podokręgu. W efekcie trudnej ciężkiej pracy organizacyjnej zorganizował 7 obwodów. Dowódca samodzielnego Obwodu Rawa Ruska “Szkoła” w Okręgu Lwów. Dowodził 10 kompanią 40 pp AK w oddziałach leśnych “Warta”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Komendant Inspektoratu Północno-Zachodniego Rawa Ruska – Żółkiew.

Oddział względnie pion organizacyjny:OL "Warta", 40 pp AK, 10 komp.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

W 02.1942 roku został zastępcą komendanta Obwodu Sanok w Okręgu Kraków ZWZ.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Żołnierz 20 pp, do 1942 r. zastępca komendanta Obwodu Sanok.

Oddział względnie pion organizacyjny:20 pp AK
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany w 1942 roku przez Gestapo, udało mu się zbiec z więzienia.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany przez NKWD w 11.1944 roku. W 01.1945 roku przewieziono go do Stalinogorska.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 298, 495;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 72;

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum AK w Krakowie;

Szyksznian D., Jak dopalał się ogień biwaku, Szczecin 2009;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 63, 128, 234, 246, 269, 320, 324, 400;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 70-71;

Węgierski J., Oddziały Leśne “Warta” Obszaru Lwowskiego Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie, Kraków 1998, s. 10, 45, 100, 105;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 28, 52, 92, 262, 268.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?