Bronikowski, Jerzy, Euzebiusz

Jerzy, Euzebiusz Bronikowski

pseud. Czarny Jan, Dzik, Jan

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1905-04-14
Miejsce urodzenia:Katuszur
Data śmierci:1946-01-16 [1945-09-00]
Miejsce śmierci:Workuta
Miejsce pochówku: Skorbuciany/ rej. Troki
Rodzice
Imię ojca:Kazimierz
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapitan
Data: 1938-03-19
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1925 r. zdał maturę w Gimnazjum im. Tadeusza Rejtana w Warszawie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W latach 1925-1928 odbył służbę wojskową w Szkole Oficerskiej w Warszawie. Przydzielono go do 65 pp, gdzie był dowódcą plutonu, a od 1930 r. dowódcą kompanii. W 1937 r. ukończył kurs dla oficerów, następnie wrócił do jednostki macierzystej i pełnił funkcję dowódcy kompanii ckm-ów. Jesienią 1938 r. został przeniesiony do KOP na granicy z Litwą jako dowódca kompanii.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 1941 r. do 01.1942 r. był dowódcą jednej z oszmiańskich jednostek. Następnie samodzielnie zorganizował 10 powstańczych oddziałów liczących łącznie 100 żołnierzy. Od 01.1942 r. do  02.1943 r. był komendantem pierwszego okręgu sztabu wileńskiego, któremu podlegały 3 powiaty. Po przemianowaniu ZWZ na AK został mianowany podinspektorem Trokajskiego Obwodu AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-00-00 - 1944-00-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Inspektorat A; 7 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Po rozbrojeniu, w 08.1944 r., nawiązał łączność z komendantem Okręgu AK “Ryngrafem”, który mianował go komendantem Obwodu Trokaj, gdzie Bronikowski utworzył 46 plutonów z osób, które uniknęły aresztowania przez NKWD. W 04.1945 r. wraz z jednym z oficerów łączności AK przygotowywał miejsce pod funkcjonowanie konspiracyjnej radiostacji do celów łączności z Warszawskim Centrum AK. Od 05-06.1945 r. z jego polecenia prowadził przerzut członków AK na teren Polski, których uzbrajał i zaopatrywał w fikcyjne dokumenty i środki finansowe. W 06.1945 od Komendanta Okręgu Nowogródek, “Mazepy”, odebrał 3 uzbrojone oddziały AK w liczbie 60-80 osób i przygotowywał je do przerzutu na teren Polski.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

05.09ostał aresztowany 1945 roku przez NKWD. Więziony w Trokach i Wilnie, następnie skazany przez Sąd Wojenny na 20 lat pracy w obozie. Został wywieziony do Workuty i tam zmarł.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Adamska J., Matusewicz S., Świda L., Miejsca bitew i mogiły żołnierzy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, Bydgoszcz 1996, s. 12, 47.

Filar W., “Burza” na Wołyniu, Warszawa 2010, s. 94.
Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 4, s. 25-26

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/0618.20;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.49.05;

Krajewski K., Jan Borysewicz “Krysia” “Mściciel” 1913-1945, Warszawa 2013, s. 122, 180, 181, 184, 185;

Szyksznian D., Jak dopalał się ogień biwaku, Szczecin 2009, s.;

Tomkiewicz M., Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 1939-1953, Warszawa 2018, s. 150;

“Wileńskie Rozmaitości”, 1999, nr 1 (51); 2005, nr 3 (90), s. 25-26.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?