Misiak, Tadeusz

Tadeusz Misiak

pseud. Topór, Sęp

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1910-08-10
Miejsce urodzenia:Uście
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Wykształcenie cywilne
Służba wojskowa
Miejsce pracy
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Okręg:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):aresztowany przez NKWD (5.01.1945r.) wywieziony do Uchty
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeńMedal za udział w wojnie obronnej (09.05.1990)
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Państwowe Szczecin. Archiwum ŚZŻAK Okręg Szczecin

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?