Tomaszewska, Wanda

Wanda Tomaszewska

pseud. Romana

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1908-09-07
Miejsce urodzenia:Chocim
Data śmierci:2004-06-23
Miejsce śmierci:Wrocław
Miejsce pochówku: Cmentarz przy ul. Smętnej, Kwatera Orląt Lwowskich; Wrocław
Rodzice
Imię ojca:Juliusz Chrystian
Imię matki:Maria Bazylina
Nazwisko panieńskie matki:Chorbkowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podporucznik
Data: 1970-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1917 r. rozpoczęła naukę w rosyjskiej szkole. W 1926 r. zdała maturę w gimnazjum sióstr Urszulanek we Lwowie. W 1926 r. rozpoczęła studia na Wydziale Konsularno-Dyplomatycznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Uzyskała tytuł magistra ekonomii.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracowała w konsulacie w Antwerpii. Od 1937 r. była korespondentką w językach: polskim, francuskim i angielskim w Spółce Wydawniczej „Książnica-Atlas” we Lwowie.

W czasie wojny:

Zatrudniona w wojewódzkim urzędzie drogowym na stanowisku technika, w sanatorium przeciwgruźliczym pod Lwowem i w biurze prywatnej drukarni Wald und Holz.

Po wojnie:

W 1946 r. rozpoczęła pracę w dyrekcji Polskiej Żeglugi na Odrze, gdzie do 1947 r. kierowała Działem Informacji i Propagandy. Następnie jako starsza asystentka pracowała w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, a od 15.10.1954 r. jako pracownik naukowy. Pracowała kolejno w działach: rękopisów, udostępniania, gabinetu numizmatyczno-sfragistycznego. W okresie 1965-1971 zatrudniona we Wrocławiu jako tłumaczka materiałów technicznych z języka francuskiego, niemieckiego, angielskiego oraz rosyjskiego w Zakładach Badawczych i Projektowych „CUPRUM”. W 1948 r. ukończyła kurs przewodników miejskich. Od 1952 r. była przewodnikiem klasy I, od 1979 r. instruktorem przewodnictwa, a od 1983 r. instruktorem krajoznawstwa Polski.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Należała do harcerstwa.

W czasie wojny:

Komendantka Hufca we Lwowie, w 1942 r. otrzymała stopień harcmistrzyni.

Po wojnie:

PTTK, od 1952 r.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Szare Szeregi

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Działała w szpitalu, gdzie zorganizowała i prowadziła magazyn darów ofiarowanych przez społeczność Lwowa na potrzeby placówki. Zorganizowała punkt kulturalno-oświatowy, dostarczając książki i czasopisma. Aż do likwidacji szpitala mieszczącego się w budynku politechniki pomagała pracującym tam pielęgniarkom.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Instruktorka WSK w zakresie nauki o wojsku, kurierka.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1997 r.)

Krzyż Armii Krajowej (1995 r.)
Złoty Krzyż Zasługi (1989 r.)

Krzyż Obrony Lwowa 1939-1945 (1981 r.)
Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984 r.)
Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” z „Rozetą-Mieczami” (1989 r.)
Złota Odznaka Zasłużonego Działacza Turystyki (1981 r.)
Złota Odznaka „Zasłużony dla Dolnego Śląska” (1970 r.)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Teczka osobowa Wandy Tomaszewskiej, w zbiorach Archiwum Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej;

Węgierski J., Lwowska harcerska konspiracja 1939-1949, “Skaut. Harcerskie pismo historyczne”, 2020, nr 2 (60), s. 20-21.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?