Stipal, Stefania

Stefania Stipal

pseud. Bogna, Luna

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1903-08-20
Miejsce urodzenia:Chorośnica
Data śmierci:2000-04-24
Miejsce śmierci:Sopot
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Karol
Imię matki:Magdalena
Nazwisko panieńskie matki:Łuniewska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W latach 1913-1921 uczęszczała do prywatnego gimnazjum Zofii Strzałkowskiej. Od 1921 r. do 1924 r. studiowała fizykę i matematykę na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK. Uzyskała stopień naukowy doktora.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Brała udział w obronie Lwowa w 1918 r. jako kurierka Małopolskiej Straży Obywatelskiej, a następnie w walkach z bolszewikami w 1920 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracowała w Państwowym Seminarium Nauczycielskim męskim w Stanisławowie, a w 1928 r. podjęła dodatkowo pracę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim żeńskim i prywatnym gimnazjum sióstr Urszulanek i gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Stanisławowie. Od 09.1938 r. do 02.1940 r. była dyrektorem II Państwowego Liceum Pedagogicznego we Lwowie.

W czasie wojny:

Od 1940 r. pracowała w ogrodnictwie.

Po wojnie:

Od 07.1946 r. do 1953 r. pracowała w WSP w Gdańsku. Zorganizowała tam zakład fizyki. Od 1953 r. do 1971 r. była nauczycielką w V Liceum w Oliwie.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

W 1913 r. [1916] dołączyła do 1 Lwowskiej Drużyny żeńskiej im. Emilii Plater. W 03.1933 r. została harcmistrzynią i wybrana komendantką Lwowskiej Chorągwi Harcerek, przeniesiona
w 12.1933 r. do XII Państwowego Gimnazjum im. J. Szczepanowskiego we Lwowie. W 1936 r. ustąpiła ze stanowiska komendantki. Odtąd w Komendzie Chorągwi prowadziła dział kształcenia starszyzny, a potem dział starszych dziewcząt. Wkrótce potem powołano ją na komendantkę Pogotowia Harcerek Chorągwi Lwowskiej.

W czasie wojny:

We 09.1941 r. rozpoczęła organizowanie tajnego nauczania średniego stopnia we Lwowie. Od 06.1941 r. objęła stanowisko komendantki Lwowskiej Chorągwi Harcerek.

Po wojnie:

W latach 1956-1958 ponownie pracowała w Komendzie Gdańskiej Chorągwi jako zastępczyni komendanta. W okresie 1956-1959 r. była członkinią Naczelnej Rady Harcerskiej. 1956-1958 r. pracowała w  Prezydium Naczelnej Rady Harcerskiej.  W  1983 r. została instruktorem-seniorem ZHP.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

W 11.1941 r. została zastępcą referentki WSK Lwów, funkcję tę pełniła do 31.07.1944 r. Jednocześnie była komendantką Pogotowia Harcerek Chorągwi Lwowskiej i Szarych Szeregów Żeńskich.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Zastępczyni Wandy Jamiołkowskiej na stanowisku szefa WSK Obszaru.

Oddział względnie pion organizacyjny:WSK Komendy Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

W 08.[09.]1944 r. przejęła funkcję w organizacji NIE, pełniąc ją do wyjazdu ze Lwowa 15.06.1945 r..

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Lechosław Domański “Zeus”
pułkownik Suliński
Bronisława Żmudzka

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

W 1953 r. zwolniono ją z pobudek religijnych ze stanowiska wykładowcy w WSP Gdańsk.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych

Srebrnym Krzyżem Zasługi

Brązowy Krzyż Zasługi

Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami (1944 r.)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Fundacji generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 341, 342;

Organizowanie Lwowskiego Obszaru ZWZ – AK na przełomie lat 1941 – 1942. Relacja Lecha Sadowskiego pseud. „Wasyl”, „Sławek” i „Sędzia”, Warszawa 1967, maszynopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 446/01, s. 9, 10;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 19, 57, 61, 81;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 11;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 76, 113, 118-119, 262;

Węgierski J., Lwowska harcerska konspiracja 1939-1949, “Skaut. Harcerskie pismo historyczne”, 2020, nr 2 (60), s. 18-22;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 23, 25, 245.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?