Piechowska, Władysława

Władysława Piechowska

pseud. Pojanta, Włada

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Buttowt-Andrzejkowicz
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Regina Walczak
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1900-05-02
Miejsce urodzenia:Tupały
Data śmierci:1987-06-21
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku: Cmentarz Powązkowski; Warszawa
Rodzice
Imię ojca:Tadeusz
Imię matki:Czesława
Nazwisko panieńskie matki:Kociejkowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1918 r. ukończyła Gimnazjum Maryjskie w Żytmierzu. Następnie podjęła studia w Kolegium Uniwersyteckim. W 1919 r. odbyła praktyki chirurgiczne w szpitalu w Żytomierzu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 04.1920 r. do 1921 r. należała do Sekcji Kurierek, Sekcja Propagandy i Oświaty Naczelnego Dowództwa. Była oficerem oświatowym 12 DP w Tarnopolu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Od 04.1948 r. do 04.1950 r. pracowała w Centralnej Spółdzielni Mleczarskiej i Drobiu jako kierownik działu organizacyjnego. Od 06.1950 r. do 01.1961 r. była kierownikiem zaopatrzenia w artykuły chemii gospodarczej dla domu Hurtowni nr 1 w Warszawie w Centrali Chemicznej i Argedzie.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:

PCK

Po wojnie:

Komisja Historyczna PWK
Rodzina Legionistów i Peowiaków

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1939-09-22 - 1940-09-16
Pełnione funkcje:

Sekretarka Rady Narodowej przy Komendzie ZWZ-2 oraz kierowniczka łączności i wydziału politycznego.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

kapitan Tadeusz Kruk Strzelecki
Jadwiga Urbańcowa
doktor Aleksander Domaszewicz
Jan Koj
ksiądz Tadeusz Walczak
profesor Adam Lenkiewicz
kapitan doktor Gustaw Bruchnalski
doktor Antoni Konopacki
decent Franciszek Kmietowicz
inżynier Antoni Hollender
porucznik Andrzej Gola “Andrzej”
doktor podpułkownik Władysław Bartoszyński
kapral Maria Konopacka
Wacław Jędrzejewicz
generał Maria Wittek

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Córka Hanna była członkiem AK.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowana 16.09.1940 r. w pociągu w Dublanach w drodze do Warszawy. Osądzona w Moskwie 23 czerwca 1940 r., wcześniej więziona na Łubiance – zesłana do więzienia w miejscowości Wiatka-ZSRR. Uwolniona przez Dowództwo Armii Polskiej w ZSRR, zwolniona 16.08.1941 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej (1972 r.)
Krzyż Walecznych (dwukrotnie, 1921 r.)
Krzyż Niepodległości
The War Medal 1939-1945 (20.01.1947 r.)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 0062, 0063, 0063-D;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 18;

Polskie podziemie na terenach Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi w latach 1939-1941, Warszawa- Moskwa, wybór i oprac. nauk. Zuzanna Gajowniczek et al, Warszawa – Moskwa 2001, s. 21, 557, 559, 775-779, 917, 943, 945, 951, 1089, -1095, 1099, 1105, 1109-1109, 1117, 1123, 1263, 1273, 1275, 1297, 1201-1311, 1321, 1339;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 9, 24.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?