Kurij, Agnieszka

Agnieszka Kurij

pseud. Magda

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Lubowiecka
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:
Data urodzenia: 1927-12-01
Miejsce urodzenia:Daliowa
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Wykształcenie cywilne
Służba wojskowa
Miejsce pracy
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Okręg:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeńKrzyż AK 1999 Złoty Krzyż Zasług 1973 Krzyż Kawalerski O.O.P. 1985 Krzyż II Obrony Lwowa Odznaka Walk o Niepodległość Odznaka Pamiątkowa Akcji "Burza" Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej Złota Odznaka Politechniki Krakowskiej
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Fundacji im. Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?