Kunicki, Bernard Zbigniew

Bernard Zbigniew Kunicki

pseud. Zbigniew JaroszewskiZbigniew OrłowskiZbigniew MalarzBernard Zbigniew Gulczyński

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Urodzony jako Zbigniew Mieczysław Kołodziejskizmionione po wojnie na pseudonim z konspiracji - 8.8.1956 MRN w Bydgoszczy
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1918-07-29
Miejsce urodzenia:Bieżuń
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Bronisław
Imię matki:Jadwiga
Nazwisko panieńskie matki:Morawska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: Podporucznik
Data: 1939-09-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Państwowe Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Studia w USA,
Studia na WSE i doktorat.

Służba wojskowa
Przed wojną:

Centrum Wyszkolenia Oficerów Rezerwy Lotnictwa – Szkoła Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Radomiu – pilot.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Październik 1939 ZWZ – rozkaz zorganizwaonia grupy lotników – w oddziale 36 osób.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Działał na terenie Lwowa.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1939-10-00-1945-05-02
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Działał na terenie Warszawy.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Powstanie Warszawskie – po kapitulacji niewola niemiecka

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

ppor.pil. Tadeusz Siczek,
ppor.pil. Józef Kliś,
ppor.pil. Kazimierz Kozak,
por. Witold Nowakowski ps.Gracz.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Od 01.09.1939-20.9.1939 Wojsko Polskie, potem w niewoli bolszewickiej.

Niepolskich:

Kompania Wartownicza USA,
Bawaria 09.1945-07.1949 r.

Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Internowany po Powstaniu Warszawskim. Przebywał od 03.10.1944-09.05.1945 r. w Obozie Oficerskim II D nr 101.153.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebny Krzyż Zasługi z Mieczami,
Medal za Warszawę,
Odznaka Grunwaldu,
Medal Zwycięstwa i Wolności,
Medal za Wojnę Obronną,
Warszawski Krzyż Powstańczy.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Fundacji im. Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu.
Wiak W.J. Struktura Armii Krajowej. Warszawa 2003, s. 334.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?