Kujawa, Jan

Jan Kujawa

pseud. Gwóźdź

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1919-02-22
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:Kotowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: strzelec
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uzyskał maturę, następnie podjął studia prawnicze na UJK (2 lata).

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

10.48-30.6.1950- Społem Okręgy oddział Zbożowo-Młynarski – księgowy,
1.7.1950-31.11.1987- NBP Zabrze.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

11.1939 r.-SZP

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Lwów

Data zaprzysiężenia:2020-05-20
Czasookres:1942-09-00-1945-06-27
Pełnione funkcje:

Park łączności komendy obszaru III Lwów.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W konspiracji

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

inż.Julian Wiktor ps Adam
Kazimiera Dobrowolska ps Ewa
por.rez. Adam Machalski ps Wojtek
inż..Tadeusz Zagajewski ps Jan

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Od 11.1939-08.1942 był w Organizacji “Wojsko Polskie” – dow. J.Dreszer.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

27.6.1945 r. został aresztowany, pobyt w więzieniu Łąckiego.
Od 15.9.1945 r. skazany został na 10 lat itł?. Karę odbywał w obozie Szyrokłag koł.103. W 08.1948 r. wrócił do kraju.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Medal Wojska x4 nr32807 15.8.1948,

Krzyż AK nr 30363, 26.4.1984.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Katowice Zabrze.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

W polu zaprzysiężenia jest data 2020-05-20

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?