Koziejko, Eugeniusz

Eugeniusz Koziejko

pseud. Technik

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1925-03-14
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Eugeniusz
Imię matki:Wanda
Nazwisko panieńskie matki:Huńkowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: Kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył szkołę powszechną i 2 klasy gimnazjum.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Szkolenie podoficerskie

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Robotnik w przedsiębiorstwie budowlanym.

Po wojnie:

Przedsiębiorstwo budowalne w Bytomiu 05.1949-07.1950,
Browar w Bielsku Białej do 20.8.1951,
Od 24.08.1951 Bielskie Przedsiębiostwo Budownictwa Przemysłowego do 28.2.1954,
Od 04.1954 – 30.06.1966 PTTK w Bielsu Białej- kierownik techniczny grupy remontowej,
Od 1.07.1962 – 8.04.1969 przemysł wełniany- kierownik budowy Ośrodka Wczasowego w Kołobrzegu,
Od 9.04.1969- 10.7.1990-Biuro Projektów Zakładów Przemysłu Wełnianego.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-04-00-1944-07-00
Pełnione funkcje:

Kolportaż

Oddział względnie pion organizacyjny:Pluton Grunwald-LwówGórny Łyczaków
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W czasie akcji Burza wcielony do O.P. Proch, walczył na terenie Lwowa do końca 07.1944
Potwierdzają to świadkowie:

Władysław Załogowicz ps Felek- członek ZBoWiD nr 0763367 z dnia 16.5.1989
Lesław Krajniak ps Leszek -członek ZBoWiD nr 0305940 z dnia 30.08.1991

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

25 PP w WP od 07.1944 do 05.1945 r.
W maju trafił do szpitala, po wyleczeniu walczył w 48 pp, odszedł do rezerwy w 1949 r.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Medal Wojska 3x nr 43286, 15.08.1948,

Krzyż AK nr 40920, 11.05.1988,
Krzyż Obrony Lwowa 1939-1944, nr 0187 22.11.1981,
Odznaka Burza AK nr 0024.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Katowice Bielsko Biała.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?