Koziejko, Adam

Adam Koziejko

pseud. Lotnik

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1921-10-15
Miejsce urodzenia:Krasne
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Tadeusz
Imię matki:Ludwika
Nazwisko panieńskie matki:Goc
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Szkoła Powszechna we Lwowie,
4 klasy gimnazjum elektrycznego

W czasie wojny:
Po wojnie:

Szkolenie szybowcowe w Gdańsku,
Kurs meteorologiczny w Warszawie,
Uzupełnione wykształcenie średnie.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Rejonowa Spółka Spożywcza w Krasnem,
Kierowca w Urzędzie Miejskim.

Po wojnie:

Stacja Meteorologiczna w Bielsku.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Członek Solidarności od 1980r.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Członek ZBoWiD-nr legitymacji 0044919, 15.03.1984 Bielsko Biała.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Oddział Polskich Partyzantów. Bronił Polaków przed UPA.

Lwów, Inspektorat Złoczów, Placówka Kozaki.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-05-00-1944-07-00
Pełnione funkcje:

Wywiad ruchu pociągów,
Udział w patrolach przed napadami UPA,
Przeprowadzenie grup partyzanckich w rejon Złoczowa,
Sabotaż na kolei.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Otmar Strokosz ps Chan

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Wywieziony na prace przymusowe przy budowie torów w okolicach Złoczowa.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nr legitymacji 1088-78-17, 21.6.1978,
Krzyż AK, nr leg. 16-95-563, 7.4.1995,
Brązowy Medal Za Zasługi w Obronie Kraju, nr leg. B-07973, 28.92.1967,
Srebny Krzyż Zasługi, nr legitymacji 1781-69-69, 20.10.1969,
Odznaka Akcji Burza nr1-05-09-103, 11.1994,
Odznaka Weterana Walk o Niepodległość 10.1995.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻ AK, Katowice Bielsko Biała.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?