Kowal, Bolesław Marian

Bolesław Marian Kowal

pseud. Graf

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1923-07-16
Miejsce urodzenia:Zimna Wódka k.Lwowa
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Wojciech
Imię matki:Anna
Nazwisko panieńskie matki:Kozioł
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: Kapitan
Data: 2020-06-10
Starszeństwo:
Organ nadający: MON
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Szkoła Podstawowa w Zimnej Wódce, Gimnazjum we Lwowie.

W czasie wojny:

Technikum Społecznego Wyżywienia

Po wojnie:

Politechnika Śląska w Gliwicach – inżynier

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Maschinenfralitoren Station we Lwowie

Po wojnie:

Biuru Projektów Architektonicznych w Gliwcach 1948-51,
Jednostka Budownictwa Wojskowego w Krakowie do 1954,
Biuro Projektów Gospodarski Wodno-Ściekowej “Hydrosan” do 1987,
równolegle nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Budowlanym w Bielsku-Białej do 1987 (emerytura)

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Członek ZBoWiD od 2 lutego 1978 – nr legitymacji: 0306326 z dnia 15.09.1984
Prezes Zarządu Koła Ś.Z.Ż. AK od 12.06.1990 do 22.01.1993

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:1970-01-01
Czasookres:1943-44
Pełnione funkcje:

Dowódca szkieletowego plutonu, pluton Łapajówka, Rejon I

Oddział względnie pion organizacyjny:5 DP, 26 pp, 3 komp
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

por. Józef Chryplewicz ps. Jaś, dowódca pl.Łapajówka
Dzielnica Lwów – Zachód, dowódca kpt. Jan Kozik ps. Karski, Walek

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski nr 178-85-37, 20.03.1985.

Złoty Krzyż Zasługi nr 2065-78-124, 13.09.1978,

Medal Wojska x3, nr leg 29317 Szef Sztabu Głównego Londyn z dnia 15.08.1948,

Krzyż Walecznych, zaś. MON, DK-22-2002 z dnia 22.03.2002,
Medal Armii Krajowej, Londyn 15 16-82 oraz RP nr 41-94-679 z dnia 28.10.1994,
Krzyż Armii Krajowej nr 2630, 15.06.1982 Londyn,
Krzyż Partyzancki 3-32 – 83 102 z dnia 12.10.1993.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:

Kronika Koła t.1-8 przekazana do Muzeum Ustrońskiego, oddz. M. Skalickiej, wydawnictwa książkowo-albumowe

Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Katowice – Bielsko Biała.
Archiwum Akt Nowych, Koło AK w Los Angeles sygn 16.
Archiwum Akt Nowych, Koło w Ustroniu sygn 18.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?