Guisant, Zbigniew

Zbigniew Guisant

pseud. Sławiak

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1921-01-02
Miejsce urodzenia:Przemyśl
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Leon
Imię matki:Wanda, Helena
Nazwisko panieńskie matki:Wiachowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: generał broni
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK od 25/02/1991.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny orderu Wojennego Virtuti Militari leg.DK – 11686 z dn.21/12/1989,

Krzyż Srebrny order Virtuti Militari, 1291-71-105 z dn.03/02/1972,

Krzyż Walecznych leg. DK – 11725 z dn.21/12/1989,

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami led. DK – 20596 z dn. 09/01/1990,

Krzyż AK 3338, z dn.25/03/1968,

Medal Wojska I,II,III,IV, z dn.11/09/1968 (3338),

Krzyż Walecznych 342 – 70 – 197 z dn.16/07/1970,

Krzyż Partyzancki D – 956 z dn 21/05/1959,

Medal za udział w Wojnie Onronnej 1939 nr. 304 – 82 – 197 z dn. 14/07/1982,

Krzyż Kampanii Wrześniowej1939 Nr 4239 z dn. 15/08/1985,

Odznaka za zasługi sle Lubelszczyzny Nr 13896 z dn. 24/10/1989,

Rozeta – miecze do krzyża z zsługi dla ZHP, Nr 21717 z dn 28/07/1983.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej
Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?