Gajdeczka – Wójcik, Zygmunt

Zygmunt Gajdeczka - Wójcik

pseud. Puchacz

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1912-04-14
Miejsce urodzenia:Słonim
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Kazimierz
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Lenckiewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: sierżant podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: sierżant podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

wyższe

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Kurs Podchorążych 79pp.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBOWID: 0464428 ,

ŚZŻAK 006131.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

ZHP, szare szeregi

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Okręg Wileński, Inspektorat Wilno ko. Okr Wilno ” Kmicic”.

Data zaprzysiężenia:1942-05-10
Czasookres:1942-05-10-1944-06-29
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:OP "Kmicic"
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

12.11.1944 roku aresztowany przez NKWD, wywieziony do łagrów sowieckich pod Ural (praca w lasach i przy budowie kolei).

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski OOP,

Złoty Krzyż Zasługi,

Srebrny Krzyż Zasługi,

Krzyż Walecznych,

Medal za Udział w Wojnie Obronnej,

Medal Edukacji Narodowej.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej
Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?