Gachowski, Waldemar, Jerzy

Waldemar, Jerzy Gachowski

pseud. Mieczyk

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1928-06-25
Miejsce urodzenia:Melachowicze
Data śmierci:2002-05-04
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku: Cmentarz Komunalny we Włocławku
Rodzice
Imię ojca:Mieczysław
Imię matki:Władysława
Nazwisko panieńskie matki:Wirpszo
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowiec
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: starszy sierżant
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający: Wojewódzki sztab Wojskowy Włocławek
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

podstawowe

W czasie wojny:
Po wojnie:

Wyższe

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Bydogoskie Zakłady Przemysłu Papierowego, “Celuloza” we Włocławku

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Papierniczego

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBOWiD 12293,

ŚZŻAK 10306.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

7 Wileńska Brygada “Podhoreckiego” 9 drużyna 3 pluton, 1 Wileńskie Zgrupowanie Partyzanckie “Podhoreckiego” Okręgu Wileńskiego AK.

Data zaprzysiężenia:1944-02-15
Czasookres:1944-03-01-1944-07-01
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Zgrupowanie Partyzanckie "Podhoreckiego"
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

pchor. “Skała”, pchor. “Szczęśliwy”.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

tak, ojciec

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

11.1950 – 04.1952 Więzienie we Włocławku, Warszawie oraz obozach w Potulicach i Piechcinie.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Medal Zwycięstwa i Wolności,

Medal Wojska,

Krzyż armii Krajowej,

Krzyż Partyzancki,

Odznaka Grunwaldzka,

Odznaka”Akcja Burza”,

Odznaka 7 Wileńskiej Brygady AK.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej
Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?