Dziedzic, Stefan

Stefan Dziedzic

pseud. Grunwald, Topór, Turoń

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1920-04-11
Miejsce urodzenia:Dubinki
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Kazimierz
Imię matki:Wincenta
Nazwisko panieńskie matki:Giedrojć
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: sierżant
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podporucznik
Data: 1995-08-28
Starszeństwo:
Organ nadający: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

średnie techniczne

Służba wojskowa
Przed wojną:

szkolenia: P.W. Piechoty i P.W. Lotnicze

W czasie wojny:

Szkoła Podchorążych.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Wojskowe Magazyny Niemieckie w Wilnie.

Po wojnie:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBOWiD: 0857948,

ŚZŻAK: 006110.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

BON, SZP, NOW, ONR

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

2 kompania 1 batalion w 1 pułku pancernym Oddział Lotny im.Chrobrego zgr. Wilno – Śródmieście

Data zaprzysiężenia:1939-10-01
Czasookres:01.10.1939r. - 14.12.1955r.
Pełnione funkcje:

z-ca d-cy 2 kompanii

Oddział względnie pion organizacyjny:3 WB AK, OL im. Króla Bolesława Chrobrego I/1 płk. pan., 2 komp.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

kpt Kazimierz Mackiewicz “Wilia”, kpt Józef Urbanowicz “Wiarus”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Żona należała do AK

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowanie przez NKGB i skazanie na Łagry, więzienie w Łukiszkach,

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych,

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,

Złoty Krzyż Zasługi,

Brązowy Krzyż zasługi z Mieczami,

Krzyż Kampanii Wrześniowej,

Medal za wojnę obronną 1939,

Krzyż Partyzancki.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej
Ikonografia
Ewentualne uwagi

Udział w akcji “Ostra Brama”

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?