Dziedzic, Stanisława

Stanisława Dziedzic

pseud. Baśka, Sawa

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Milinkiewicz
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1917-01-14
Miejsce urodzenia:Dubinki
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

zawodowe

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

kurs szkolenia sanitarnego

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBOWiD : 090467

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

SZP (01.10.1939), NOW, ONR

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

AK Okręg Wileński garnizon Wilna dzielnica “B” 2 rejon 1 pułk pancerny im.Bolesława Chrobrego Wilno – Śródmieście – 1 komp. Łączności 2 pluton

Data zaprzysiężenia:2020-01-09
Czasookres:12.1939r. - 17.07.1944r.
Pełnione funkcje:

łączniczka i sanitariuszka

Oddział względnie pion organizacyjny:OL im. Króla Bolesława Chrobrego 1 komp., 2 plut.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

tak, mąż należał do AK

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

24.10.1944 roku aresztowana i skazana na 10 lat Łagrów. Później skazana została na dożywotne zesłanie.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami,

Krzyż Armii Krajowej,

Krzyż Partyzancki,

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej
Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?