Dymsza, Bronisław

Bronisław Dymsza

pseud. Bej, Berezyna, Broniek, Gaj,

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1920-01-30
Miejsce urodzenia:Osotniki
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Marianna
Nazwisko panieńskie matki:Bukiel - Biellewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: major
Data: 1989-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

wyższe

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Konspiracyjna Szkoła Podchorążych Kawalerii Pancernej

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Warsztaty Kolejowe w Wilnie

Po wojnie:

Zarząd Inwestycji, Biura Projektowe

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Zarząd Inwest. Szkół Wyższych w Toruniu

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK Nr: 0265935

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Legia Akademicka USB w Wilnie (10.10.1939 – 07.1941r.), ZHP chorągiew wileńska (1932 – 1939)

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Inspektorat “F” obw. Oszmiana SPB “Kosa” , 10 Oszmiańska  Brygada ak “Gustawa” , 1 OP “Szczerbca”

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-07-00-1944-04-00
Pełnione funkcje:

Dowódca samodzielnego plutonu bojowego “Kosa”.

Oddział względnie pion organizacyjny:3 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Wojsko Polskie (01.09.1939 roku)

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

obóz konc. W Łukiszkach, Prowianiszkach, Matujzach (25.06.1942 – 15.06.1942 roku).

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Złoty Krzyż Zasługi,

Krzyż Walecznych,

Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju,

Krzyż Partyzancki,

Krzyż AK,

Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939,

Medal Za udział w Wojnie Obronnej,

Medal Zwycięstwa i Wolności,

Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej
Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?