Borowiec, Tadeusz

Tadeusz Borowiec

pseud. Zwinny

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Bronisław Kowalski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1924-05-13
Miejsce urodzenia:Zabierzów
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Wykształcenie cywilne
Służba wojskowa
Miejsce pracy
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Okręg:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:Mieczysław Pogan "Błyskawica", Marian Pogan "Rzerzucha", Fryderyk Serafiński "Drabina"
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):aresztowany przez Gestapo
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeńMedal za udział w walkach o Berlin, Srebrny Krzyż Zasługi z dn.: 20.04.1973r., Krzyż Kawalerski OOP 14.06.1978r., Zasłużony Pracownik Przemysłu spożywczego z dn. 08.10.1979r., 13.12.1982r, Krzyż Partyzancki 13.12.1982r., Medal za udział w walkach o utrwalenie Władzy Ludowej z dn. 02.07.1986r.,
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej
Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?