Berke, Jan, Walery

Jan, Walery Berke

pseud. Tytus

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Jan Kapuściński, Jan Kwaśniewski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:Grójec
Data śmierci:2003-04-22
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Wykształcenie cywilne
Służba wojskowa
Miejsce pracy
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Okręg:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:Mirosław Piekarski ps. "Zawisza"
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeńMedal Zwycięstwa i Wolności 1972r., Patent Weterana Walk o Wolność i Niepodległość 2001r., Medal Wojska po raz 1 i 2, Złota odznaka za Pracę Społeczną Rady Miasta Krakowa 113/87 z dn. 05.03.1987r., Odznaka Weterana Walk o Niepodległość, Patent Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Nr. 257/ 30640, Srebrny Krzyż Zasługi,
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznejKwestionariusz Osobowy członka ŚZŻAK,
Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?