Filipowicz, Kazimierz

Kazimierz Filipowicz

pseud. Kord

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1910-01-19
Miejsce urodzenia:Ożenin
Data śmierci:1970-02-03
Miejsce śmierci:Pabianice
Miejsce pochówku: Pabianice
Rodzice
Imię ojca:Aleksander
Imię matki:Józefa
Nazwisko panieńskie matki:Płotnicka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył 5 klas szkoły podstawowej.

W 1922 r. wstąpił do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Ostrogu, które ukończył w 1930 r.

W 1938 r. rozpoczął studia w Centralnym Instytucie WF w Warszawie, które ukończył po wojnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Dokończył studia i uzyskał tytuł magistra wychowania fizycznego w 1952 r.

Służba wojskowa
Przed wojną:

1931 r. rozpoczął służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy w Śremie, po dwóch latach odszedł do cywila.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Po skończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Ostrogu został kierownikiem szkoły powszechnej w Przekurce, pow. lubomelskim na Wołyniu. Po wyjściu ze Szkoły Podchorążych otrzymał nominację na kierownika szkoły w Starej Hucie.

W czasie wojny:

W latach 1939-1941 był kierownikiem szkoły w Nowym Jagodzinie.

Po wojnie:

Zaczął pracę w I Gimnazjum i Liceum im. Śniadeckiego w Pabianicach.

Po powrocie z więzienia pracował w zespole szkół zawodowych w Pabianicach.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Jesienią 1942 r. został mianowany Komendantem Obwodu Luboml. Jego zadaniem było organizowanie placówek samoobrony przed ukraińskimi nacjonalistami w polskich wsiach: Nowy Jagodzin, Jagodzin, Kąty, Ostrówki, Wola Ostrowiecka, Rymacze, Jankowce.

Jego oddział pierwsze walki stoczył 9.09.1943 r. w rejonie Bołtuny-Wysock. Rozbito duże zgrupowanie UPA, a następnie do końca 1943 r. oczyścił teren z baz UPA od Lubomla do Bugu włącznie.

Po bitwie z Niemcami pod Zapolem przeszli przez pola minowe.

Po mobilizacji od 01.1944 r. oddział “Korda”, wchodząc w skład 27 WDP AK, rozwinął się w I batalion 43 pp “Korda”, który w walkach na Wołyniu, Polesiu i Podlasiu odniósł wiele zwycięstw i dotrwał do rozbrojenia.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Komendantem Obwodu, dowódca batalionu

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK I/43 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg AK Wołyń (1942-1944), 27 WDP AK
Inspektorat Rejonowy AK Kowel „Kuźnia”, „Gromada”
Zgrupowanie „Gromada” 27 WDP AK
Oddział Partyzancki „Kord”
Batalion „Korda” I/43 pp 27 WDP AK
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Żona Filipowicza, Felicja Otylia Wasilewska, była łączniczką.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

20.12.1945 r. skazany na 2 lata więzienia decyzją Wojskowego Sądu Okręgu Lubelskiego. Docelowo trafił do więzienia w Lublinie, następnie przebywał w więzieniu w Rembertowie, siedział też w Sieradzu, we Wronkach i w Koronowie. Zwolniony warunkowo 21.11.1946 r. Zwolniony 06.12.1946 r.

Ponownie aresztowany w 1952 r.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Krzyża Wojennego Virtuti Militari
Krzyż Walecznych dwukrotnie
Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Doliński K., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty. Wykazy żołnierzy poszczególnych pododdziałów, Syców 2016, s. 37;
Piotrowski Cz., Wojskowe i historyczne tradycje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Warszawa 1993, s. 244-245.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Po bitwie pod Zapolem został ranny w czasie pochodu przez pola minowe. Przez miesiąc nie widział i nie słyszał, twarz miał poszarpaną przez odłamki. Z czasem odzyskał słuch i wzrok.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?