Piotrowski, Antoni

Antoni Piotrowski

pseud. Prawdzic

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1910-11-14
Miejsce urodzenia:Jędrzejów
Data śmierci:1988-03-28
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku: Cmentarz Wolski; Warszawa
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podpułkownik
Data: 1944-01-15
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1937 r. ukończył Seminarium Duchowne w Łucku.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Po ukończeniu nauki w gimnazjum został podchorążym Oficerskiej Szkoły Kawalerii w Grudziądzu. W 1937 r. został skierowany do parafii św. Stanisława w Kowlu, gdzie był wikariuszem oraz pełnił funkcję kapelana pomocniczego przy 27 DP, a od 08.1938 r. został etatowym kapelanem tej jednostki.

W czasie wojny:

Wziął udział w kampanii wrześniowej. Powrócił do Kowla jako proboszcz tamtejszej parafii po kapitulacji zgrupowania pułkownika Leona Kocka 29.09.1939 r. pod Niskiem.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Po powrocie do kraju od 1948 r. pełnił funkcję kapelana w Instytucie Gruźliczym w Warszawie.

Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 1943 r. organizował pomoc dla osób zagrożonych pogromami ukraińskich nacjonalistów. 15.01.1944 r. został kapelanem i szefem sztabu służby duszpasterskiej 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w stopniu podpułkownika.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Kapelan

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 08.1944 r. został aresztowany w Otwocku przez NKWD i zesłany do obozu w Diagilewie pod Riazaniem, w którym przebywał do 1947 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Walecznych

Krzyż Partyzancki

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Filar W., “Burza” na Wołyniu, Warszawa 2010, s. 243, 270.

Piotrowski Cz., Wojskowe i historyczne tradycje. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Warszawa, 1993, s. 239-240.

Żołnierze Wołynia, praca zbiorowa, Warszawa 2002, s. 263.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?