Czermiński, Władysław

Władysław Czermiński

pseud. Jastrząb

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1910-00-00
Miejsce urodzenia:Jeżewo
Data śmierci:1995-08-31
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku: Cmentarz Srebrzysko w Gdańsku
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podpułkownik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1929 r. ukończył seminarium nauczycielskie w Wymyślinie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1932 r. ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty w Krakowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Uczył w szkole im. Ignacego Mościckiego w Kowlu, później do 1941 r. sprawował kierownictwo szkoły w Podryżach.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 1941 r. osiadł przejściowo w Budach Osowskich, skąd zagrożony przez nacjonalistów ukraińskich przeniósł się do Kowla, pozostając w dyspozycji dowódcy Inspektoratu Rejonowego AK.

Skierowany w teren dla prowadzenia walki partyzanckiej, celem ochrony ludności polskiej przed bandami UPA, organizował i ochraniał samoobronę polską w Zasmykach pod Kowlem.

Na początku października 1943 r. urządził demonstracyjny przemarsz przez tereny opanowane przez nacjonalistów ukraińskich. 5 października 1943 r. wraz z oddziałem AK Kazimierza Filipowicza – “Korda” dokonał odwetowego ataku na ukraińskie wsie Połapy i Sokół, których mieszkańcy uczestniczyli w rzeziach polskich miejscowości w powiecie lubomelskim.

W listopadzie 1943 r. bronił czeskiego Kupiczowa zaatakowanego przez UPA.

Od stycznia 1944 r. walczył w 27 WDP AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca Oddziału Partyzanckiego działającgo w rejonie Zasmyki-Kupiczów (pow. Kowelski), następnie Dowódca II batalionu 50 pp w Zgrupowaniu “Gromada” 27 WDP AK.

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK II/50 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg AK Wołyń (1942-1944), 27 WDP AK
Inspektorat Rejonowy AK Kowel „Kuźnia”, „Gromada”
Zgrupowanie „Gromada” 27 WDP AK
Obwód Kowel-Teren, Oddział Partyzancki „Jastrząb”
Batalion „Jastrzębia” II/50 pp 27 WDP AK
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Od maja 1945 r. działał w lubelskich strukturach WiN.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

II/50 pp pod jego dowództwem 16.04.1944 r. dokonał brawurowego ataku “na bagnety” na nacierającą piechotę niemiecką i węgierską wspieraną przez czołgi;

21.04.1944 r. jego batalion uległ podzieleniu. Ok. 200 osób z por. Czermińskim pozostało w kotle w lasach mosurskich. Zbierając rozproszonych żołnierzy z innych batalionów, oddział urósł do liczebności ok. 420 osób. Przez 2 miesiące skutecznie uchodził niemieckim obławom.

29.06.1944 r. oddział opuścił Wołyń przeprawiając się przez Bug i wziął udział w Akcji “Burza” na Lubelszczyźnie.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

5 sierpnia 1945 r. aresztowany przez NKWD w miejscowości Orle Gniazdo na Lubelszczyźnie. Podjął udaną próbę ucieczki wskutek której odniósł poważne rany. Następnie leczony w Warszawie.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Virtuti Militari V klasy

Krzyż Walecznych

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Cracovia Leopolis”, nr S, Kraków 2001, s. 17-18;

Filar W., “Burza” na Wołyniu, Warszawa 2010, s. 110,116-117, 128, 135, 138-139-151, 186, 210, 214-218, 225-227, 236-242, 269, 279-287;
Karłowicz L., Jastrzębiacy. Historia oddziału i batalionu por. “Jastrzębia” z 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, Warszawa-Kraków 2013, s. 285;

Piotrowski C., Wojskowe i historyczne tradycje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Warszawa 1993, s. 244;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 231.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Po wojnie w obawie przed represjami komunistycznymi wyjechał do Stanów Zjednoczonych.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?