Fijałka, Michał

Michał Fijałka

pseud. Kawa, Osiecki, Pompa, Sokół, Wieśniak

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Gawlikowski, Gładysz, Wojdanowski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1915-10-05
Miejsce urodzenia:Izdebki
Data śmierci:1983-09-20
Miejsce śmierci:Lublin
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Hućko
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data: 1944-07-23
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Państwowe Gimnazjum im. Królowej Zofii w Sanoku.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Zdobył stopień inżyniera rolnictwa, a następnie magistra pedagogiki na UMCS w Lublinie.

Służba wojskowa
Przed wojną:

Jesienią 1936 r. został powołany do służby wojskowej. Ukończył kurs podchorążych rezerwy (specjalność broń przeciwpancernej) przy 22 DP w Przemyślu.

14.07.1939 r. został zmobilizowany do 5 PSP.

 

W czasie wojny:

W kampanii wrześniowej walczył w szeregach Armii “Kraków”.

Do kraju przerzucony 01/02.09.1942 r., lądował na placówce AK “Rogi” między Piasecznem, a Grójcem.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Po skończeniu edukacji pracował przemyśle naftowym, a następnie w Powiatowym Biurze Rolnym w Przemyślu.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował na różnych stanowiskach w szkolnictwie rolniczym.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Od 16.02.1956 r. do 14.12.1965 r. został zwerbowany do współpracy z Komitetem do spraw Bezpieczeństwa Publicznego jako tajny informator o pseudonimie “Osiecki”.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Członek ZBoWiD.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Po przerzuceniu do kraju, 18.01.1943 r. brał udział w odbiciu grupy dywersyjnej “Wachlarza” z więzienia w Pińsku;

W marcu 1943 r. został skierowany do Okręgu AK Wołyń; został tam zastępcą Inspektora Rejonowego AK w Kowlu, używając pseudonimu “Wieśniak”;

W sierpniu 1943 r. skierowano go do Zasmyk w rejonie Kowla, celem szkolenia i organizowania oddziałów AK dla obrony polskiej ludności cywilnej przed rzeziami ze strony nacjonalistów ukraińskich. Tam zaczął używać pseudonimu “Sokół”;

Stanął na czele Oddziału Partyzanckiego “Sokół”;

Od 02.1944 r. objął dowództwo I batalionu 50 pp “Sokoła” w ramach 27 WDP AK. Z batalionem przeszedł cały szlak bojowy dywizji na Wołyniu, Polesiu i Lubelszczyźnie, aż do rozbrojenia w dniu 25.07.1944 r. w Skrobowie pod Lubartowem.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Zastępca inspektora, dowódca batalionu

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny, 27 WDP AK I/50 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg AK Wołyń (1942-1944), 27 WDP AK
Inspektorat Rejonowy AK Kowel „Kuźnia”, „Gromada”
Zgrupowanie „Gromada” 27 WDP AK
Oddział Partyzancki „Sokół”
Batalion „Sokoła” I/50 pp 27 WDP AK
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Wziął udział w akcji “Burza” walcząc na Wołyniu, Polesiu i Lubelszczyźnie.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

W 1940 r. walczył w Wojsku Polskim we Francji w ramach 2 DP gen. Prugar-Ketlinga (kompania przeciwpancerna w 4 pp).

W czerwcu 1940 r. wziął udział w bitwie pod Compiegne w szeregach francuskiej 11 DP.

Po ciężkich walkach odwrotowych po kapitulacji Francji przedarł się do Szkocji. Tam skierowany był do Batalionu Podhalańskiego w I Brygadzie Strzeleckiej gen. Paszkiewicza. Następnie odbył kurs szkolenia dywersyjnego cichociemnych.

 

 

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Szantażowany przez polską bezpiekę celem zmuszenia do podjęcia współpracy z UB.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari,
Krzyż Walecznych – trzykrotnie,
Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami,
Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami,
Złoty Krzyż Zasługi,
Krzyż Wojenny (Francja) – Croix de Guerre avec Etoile de Bronze.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Wydana pośmiertnie przez wydawnictwo PAX 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK, Warszawa 1986.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Filar W., “Burza” na Wołyniu, Warszawa 2010, s. 16, 101-102, 110, 116-117, 126-127, 135, 145, 147-148, 157, 214-216, 231, 235, 238-240, 244, 266-267, 271, 287, 311-312;

Piotrowski Cz., Wojskowe i historyczne tradycje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Warszawa 1993, s. 242-244;

Tochman K.A., Michał Fijałka (1915-1983), cichociemny, żołnierz AK, tajny współpracownik UB-SB o pseudonimie “Osiecki”, [w:] “Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989”, 2009, nr 1 (7).

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?