Szaron, Ludwik

Ludwik Szaron

pseud. Kosa

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1911-04-14
Miejsce urodzenia:Chełm
Data śmierci:1992-00-00
Miejsce śmierci:Łódź
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Kazimierz
Imię matki:Zofia
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: Porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBOWiD Nr leg.: 0563244

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Dowódca Odcinka Łuck-Krasne w Obwodzie Łuck.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-02-00 - 1944-00-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

1944-06-20 – 1945-04-24 – Ludowe Wojsko Polskie

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Po skorzystaniu z amnestii musiał się meldować w UB dwa razy w tygodniu.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń
  • Krzyż Armii Krajowej 1979-04-10, 20410;
  • Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami 1967-07-26, DK-06665/;
  • Medal Zwycięstwa i Wolności 1966-04-21, 2663-83;
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1983-07-27, 1839-83-53;
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Warszawa

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum AK w Krakowie;

Turowski J., Pożoga;

Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, nr 1(37) rok 10, Warszawa styczeń-marzec 1993;

K. Doliński, 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej: Wykazy żołnierzy poszczególnych pododdziałów, Sigillum, Lublin 2016;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 273.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?