Kasperowicz, Stanisław

Stanisław Kasperowicz

pseud. Mały, Wisus, Urwis

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1927-06-06
Miejsce urodzenia:Lubartów
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Feliksa
Nazwisko panieńskie matki:Rudnicka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Od 1940 r. był w Szarych Szeregach.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W okresie konspiracji służył oddziale VIII Kedywu, oddział Lekarza , rejon IV, Obwód Lubartów. Następnie od 1944 r. należał do 27 WDP AK, a od 1944 do 1945 r służył w oddziale “Marsa”, “Zagłoby”, “Uskoka”.

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:Od 1942-00-00
Pełnione funkcje:

Adjutant w oddziale “Uskoka”

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg AK Wołyń (1942-1944), 27 WDP AK
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Od 1945 do 1946 był w oddziale Burzy

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Kilkukrotnie aresztowany przez UB

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

dwukrotnie Medal Wojska Polskiego – Londyn,

Krzyż Walecznych z dn. 1944-00-00 – Ministerstwo Obrony Narodowej,

Krzyż Armii Krajowej z dn. 1973-00-00 – Londyn,

Krzyż Partyzancki z dn. 1982-00-00,

Krzyż Kawalerski z dn. 1985-00-00,

Odznaka Działacza Kultury.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK Okręg Warszawa, teczka osobowa Kasperowicz Stanisław.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?