Kita, Hieronim

Hieronim Kita

pseud. Wir

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1911-10-30
Miejsce urodzenia:Majdan Żahorodyński
Data śmierci:2008-03-28
Miejsce śmierci:Puławy
Miejsce pochówku: Puławy, cmentarz parafialny przy ul. Piaskowej
Rodzice
Imię ojca:Andrzej
Imię matki:Paulina
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data: 1939-09-07
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data: 1944-03-04
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 1934-1935 r. był uczestnikiem Dywizyjnych Kursów Podchorążych Rezerwy przy 44. pułku piechoty.

Uczestnik obrony Warszawy w dniach 11-27.09. pod dow. kpt. Keniga.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBOWiD,

ŚZŻAK.

 

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 04.1943 r. w konspiracji na terenie Kowla. Od 1.01.1944 r. żołnierz 27. Wołyńskiej Dywizji AK, w 2 kompanii batalionu por. “Jastrzębia” do 07.1944 r.

Data zaprzysiężenia:1943-04-01
Czasookres:Do 1944-07
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK II/50 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

por. Władysław Czermiński “Jastrząb”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Od 07.1944 do 1945 r. ukrywa się przed UB i Milicją.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Medal Wojska, 01.07.1948,

Krzyż AK, nadany 25.11.1983.

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

ŚZŻAK (Warszawa), teczka osobowa Kita Hieronim;

Filar W., “Burza” na Wołyniu. Dzieje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Studium historyczno-wojskowe, Warszawa 2010, Warszawa 2010, s. 128, 242, 244, 271;
Karłowicz L., Jastrzębiacy. Historia oddziału i batalionu por. “Jastrzębia” z 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, Warszawa-Kraków 2013, s. 288;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 244.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?