Bogowska, Maria

Maria Bogowska

pseud. Wola

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Chara
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1919-02-17
Miejsce urodzenia:Jawor
Data śmierci:2001-03-20
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Błażej
Imię matki:Małgorzata
Nazwisko panieńskie matki:Łabuz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Praca w restauracji szwagra

W czasie wojny:

Praca w kuchni u komendanta Gibitza w Włodzimierzu Wołyńskim

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Członek ZBoWiD, nr 8333

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Konspiracja Włodzimierz. Zdobywanie broni i amunicji, przeprowadzanie do oddziałów nowo zwerbowanych, prowadzenie wywiadu o ruchach Niemców, zdobywanie leków.

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-01-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Łączniczka

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK, Zgrupowanie "Osnowa"
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg AK Wołyń (1942-1944), 27 WDP AK
Inspektorat Rejonowy AK Łuck „Łuna”, „Osnowa”
Zgrupowanie „Osnowa” 27 WDP AK
Obwód AK Włodzimierz Wołyński „Ława”
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

ppor. Jan Kubalski “Grot”

ppor. Władysław Cieśliński „Piotruś Mały”

Sylwester Brokowski “Bogoria”, “Biały”; Zuzanna Łobanowska “Róża”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowana w lutym 1943 roku przy przenoszeniu broni, osadzona w więzieniu w Włodzimierzu Wołyńskim. Mimo tortur i katowania nikogo nie wydała. Wyszła po wpłaceniu okupu przez rodzinę.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Medal Zwycięstwa i Wolności nr 1010-71-10, 26.03.1973
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (14.12.1983)  3854- 83-5
Krzyż Armii Krajowej (01.06.1994) 15-94-86

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Akt Nowych, ŚZŻAK Okręg Wołyński, sygn. 6,

Archiwum Akt Nowych, ŚZŻAK Okręg Wołyński, sygn.22, Zmarli członkowie Środowiska Żołnierzy 27 WDP AK w Hrubieszowie od 15.06.1998 r. do 12.06.2001 r.

Archiwum ŚZŻAK Warszawa.

Fijałka M., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK, Warszawa 1986, s.32.

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 227.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?