Popławski, Wiktor

Wiktor Popławski

pseud. Garbus, Nasturcja

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1922-11-27
Miejsce urodzenia:Stryj
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Alfred
Imię matki:Apolonia
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ZBoWiD (leg. nr  042448)

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.

Data zaprzysiężenia:1943-05-22
Czasookres:1943-05-22 - 1944-03-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Służył w PSZ od 24.02.1942 r. do 22.09.1943 r.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez NKWD, osadzony na 10 lat obozu. Karę odbywał do 20.03.1940 r. do 24.02.1942 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Aresztowany i skazany na 20 lat więzienia – 22.03.1944 r. do 10.04.1956 r.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Virtuti Militari V Klasy (z dn. 11.11.1948 r.)

Krzyż Armii Krajowej (z dn. 01.03.1977 r.)

Krzyż Partyzancki (z dn. 20.12.1966 r.)

Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami
Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami
Medal Wojska (czterokrotnie, z dn. 15.08.1948 r.)
Medal Zwycięstwa i Wolności (z dn. 27.07.1974 r.)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum okręgu ŚZŻAK Opole

Żołnierze Wołynia, Warszawa 2002, s. 263

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?