Gawłowicz , Edmund

Edmund Gawłowicz

pseud. Błysk

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1919-02-22
Miejsce urodzenia:Hołoby /pow. Kowel
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Roman
Imię matki:Stanisława
Nazwisko panieńskie matki:Baranowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: porucznik
Data: 2006-07-05
Starszeństwo:
Organ nadający: MON
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ŚZŻAK,

ZBoWiD nr leg. 0189439.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Prowadził walki z UPA i z Niemcami służąc w 4 drużynie por. Jastrzębia od 08.1943 r. Ranny 31.09.1943 r. w Gruszówce.

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:sierpień 1943 - luty 1944
Pełnione funkcje:

Dowódca placówki AK w gminie Hołoby-Demitianowka, dowódca drużyny w oddziale “Jastrzębia”

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK II 50 pp, 4 dr.
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Piotr Pilch, Władysław Fugiel

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

(L)WP – marzec 1944 – maj 1945

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

aresztowany przez NKWD w Hołobach w październiku 1939r., więziony w Kowlu do kwietnia 1940r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Kilkukrotne przesłuchania przez UB w Nysie.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych (1944)
Krzyż Zasługi z Mieczami (1943)
Medal Wojska trzykrotnie (15.08.1948)
Odznaka Dywizyjna (18.11.1981)
Krzyż Kawalerski (12.07.1973)
Krzyż Partyzancki (23.05.1959)
Srebrny Medal Zasłużonym na Polu Chwały (26.10.1966)
Medal za udział w walkach o Berlin (09.05.1972)
Odznaka Grunwaldzka (01.01.1960)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

AAN, ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej Indeks nazwisk, sygn. 6, s.;

Fijałka M., 27 Wołyńska Dywizja Armii Krajowej, Warszawa 1986, s. 7;

Karłowicz L., Jastrzębiacy. Historia oddziału i batalionu por. “Jastrzębia” z 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, Warszawa-Kraków 2013, s. 286;

ŚZŻAK Okręg Opole, teczka osobowa Edmunda Gawłowicza;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 236.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?