Sobotko, Mieczysław

Mieczysław Sobotko

pseud. Rosomak

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1913-07-12
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Antoni
Imię matki:Romualda
Nazwisko panieńskie matki:Cynalewska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

1936r. Centrum Wyszkolenia Łączności w Żaganiu

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Dyżurny ruchu kolejowego na stacji (Hołeby?)

 

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBoWiD nr leg. 0203791

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Walki z bandami UPA i Niemcami – sztab okręgu kompania łączności

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Radiotelegrafista Sztabu

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

ppor. Mikołaj Bałysz “Zagłoba”

ppor. Stanisław Kurzydłowski (Konarski) “Jurek”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Od 5.06.1944 do 22.7.1944 więzienia w Chełmie Lubelskim i na Zamku Lubelskim.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

W 1947 przesłuchiwany w UB w Olsztynie.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Partyzancki- Londyn 21.05.1991, nr leg. 50-71-193,

Odznaka Grunwaldzka – Naczelne Dow. WP -1.12.1991, nr leg. 45368

Medal Zwycięstwa i Wolności – Rada Państwa 28.01.1974, nr leg. 141-73-151

Krzyż AK nr leg. 28475, 26.09.1983

Medal Wojska nr leg. 39322, 15.07.1948

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Białystok

Żołnierze Wołynia, Warszawa 2002

Archiwum ŚZŻAK Warszawa oddział wołyński

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?