Garncarek, Tadeusz

Tadeusz Garncarek

pseud. Tadek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1925-05-26
Miejsce urodzenia:Boruny, pow. Oszmiany
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Wojciech
Imię matki:Tatiana
Nazwisko panieńskie matki:Walkow
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapitan
Data: 2009-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający: Szef Wojewódzkigo Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Matura

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Eksportowa Zbiornica Jaj w Toruniu

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Udział w akcjach bojowych

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:CZerwiec 1943-Lipiec 1944
Pełnione funkcje:

Dowódca drużyny

Oddział względnie pion organizacyjny: 77 pp AK IV/4 komp 2 plut
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

sierżant Jerzy Bakłażec ps. Pazurkiewicz

por. Czesław Zajączkowski ps. Ragner

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Wzięty do niewoli przez NKWD. Za odmowę wstąpienia do armii Berlinga deportowany do Kaługi , za odmowę złożenia przysięgi na wierność Armii Czerwonej wywieziono do obozu w miejscowości Prudy, rejon Korobowo, obwód Jegorowsk.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Odznaka pamiątkowa Akcji Burza nr I/21/110,

Krzyż Zesłańców Sybiru nr 29-2006-35, Warszawa 9.8.2006

Odznaka Weterana Walk o Niepodległość nr 111159/159, Warszawa 11.11.1995

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski nr 224-2009-3, Warszawa 23.7.2009

Krzyż AK nr 16-94-122, 8.6.1994

Tytuł “Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny” , patent nr 2085, Warszawa 1999

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej
Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?