Sitnik, Irena Danuta

Irena Danuta Sitnik

pseud. Danuta

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Nicińska
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1928-02-06
Miejsce urodzenia:Hoduciszki
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Zygmunt
Imię matki:Julia
Nazwisko panieńskie matki:Raginis
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: plutonowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Związek Harcerski

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Wojskowa Służba Kobiet. Placówka Święciany, Oddział Partyzancki Kmicica. Następnie w 36 Brygadzie “Żejmiana”. Jako sanitariuszka brała udział we wszystkich walkach Brygady.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Łączniczka-kurierka, Kolportaż prasy, sanitariuszka.

Oddział względnie pion organizacyjny:36 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Od 05.1945 r. do 07.1945 r. w Oddziale Partyzanckim “Reduta”

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Sanitariuszka 36 Brygady.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowana przez NKWD 26.07.1945 r. i skazana na 20 lat łagru.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych

Medal Wojska Polskiego

Medal Wojska Polskiego

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Partyzancki

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Fundacji im. Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/265/ [dostęp: 02.06.2020 r.]

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów Pobierz plik
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?