Czuczman, Zdzisław

Zdzisław Czuczman

pseud. Czarny

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1923-05-14
Miejsce urodzenia:Lida
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Karol
Imię matki:Stefania
Nazwisko panieńskie matki:Stasiewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył 7 klas szkoły podstawowej w Lidzie oraz 2 klasy Państwowego Gimnazjum im. Karola Chodkiewicza w Lidzie.

 

 

W czasie wojny:

W 1941 r. ukończył szkołę średnią.

Po wojnie:

W roku szkolnym 1946/47 skończył wieczorowo Liceum Matematyczno-Przyrodnicze w Przemyślu. W 1952 r. ukończył Akademię Medyczną w Warszawie.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Od 03.1945 r. rozpoczął szkolenie w Frontowej Szkole Oficerskiej w Lublinie. W 10.1945 r.  otrzymał przydział do II Armii, 8 dywizjonu 36 pp w Lesku. W okresie 1953-1955 r. pełnił służbę jako lekarz w jednostce wojskowej w Giżycku, a następnie we Włocławku.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Robotnik w ogrodach miejskich w Lidzie oraz stróż nocny w Zakładach Zbożowych.

Po wojnie:

Zastępca ordynatora oddziału zakaźnego.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK (nr leg. 037453)

ZBoWiD (nr leg. 0359424)

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Działał w Obwodzie Lida. Kolportował ulotki i gazetki podziemia. Był członkiem 2 kompanii, V batalionu 77 pp AK. Od 03.1944 r. brał udział w likwidacji komendanta Policji w Lidzie – Hildebranta. Uczestniczył w potyczkach w okolicach miejscowości Bieniakonie.

Data zaprzysiężenia:1943-06-01
Czasookres:1943-06-01 - 1944-07-15
Pełnione funkcje:

Łącznik

Oddział względnie pion organizacyjny:V/77 pp AK
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w walkach o Wilno.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Służył w (L)WP w 4 Zapasowy Pułk w Białymstoku.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (nr 213-91-1, z dn. 25.04.1991 r.)

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (nr 2276-77-18, z dn. 21.09.1977 r.)

Krzyż Partyzancki (nr 312-92-17, z dn. 15.07.1992 r.)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Fundacji im. Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?