Czerniawski, Wiktor

Wiktor Czerniawski

pseud. Guzik

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1927-03-06
Miejsce urodzenia:Dołga
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Zofia
Nazwisko panieńskie matki:Leonko
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podporucznik
Data: 2001-04-02
Starszeństwo:
Organ nadający: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył 5 klas szkoły podstawowej.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Zawodowe – krawiec.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

1950-57 – Spółdzielnia krawiecka

57-73 – krawiec w Spółdzielni

1973-87 – własny zakład krawiecki

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBoWiD (nr legitymacji 0798247)

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Kolportaż prasy podziemnej, broni, amunicji. Udział w akcjach zbrojnych.

Data zaprzysiężenia:1942-09-01
Czasookres:1942-09-01 - 1944-07-10
Pełnione funkcje:

Łącznik, magazynier.

Oddział względnie pion organizacyjny:77 pp AK
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Wacław Grygielewicz “Mamut”

porucznik Stanisław Misiura “Świerk”

major Jan Piwnik “Ponury”

podporucznik Bojomir Tworzyański “Ostoja”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez Gestapo, uciekł i ukrywał się przed Niemcami.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany we 09.1947 r. Skazany na 10 lat więzienia i 3 lata po odbyciu zsyłki. Karę odbywał na Syberii w Krasnojarskim Kraju. Wrócił po 2,5 roku.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej (nr 476976/19641-446,  Londyn 19.10.1988 r.)

Medal Wojska (dwukrotnie; 18.8.1948 r.)

Odznaka Weterana Walk o Niepodległość (nr 41856, Warszawa 11.11.1995 r.)

Odznaka pamiątkowa Akcji „Burza” (nr I/21/63)

Honorowa Odznaka Żołnierza Armii Krajowej Okręgów Wileńskiego “Wiano” Nowogródzkiego “Nów” (Jasna Góra 15.8.1984 r.)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Fundacji im. Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?