Liniarska, Stanisława

Stanisława Liniarska

pseud. Iwonka, Alinka, Słodka

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Sieńko
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Kossakowska, Olszewska
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1920-01-20
Miejsce urodzenia:Warszawa
Data śmierci:1981-09-07
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku: Cmentarz na Powązkach; Warszawa
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Stanisława
Nazwisko panieńskie matki:Ostaszewska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data: 1943-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Przed wojną ukończyła szkołę średnią i uzyskała maturę.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Wzięła udział w wojnie obronnej.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1955 r. została maszynistką w „Miastoprojekcie”, gdzie pracowała do 1958 r.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Szyfrantka, kurierka i kolporterka Sztabu Obszaru Wileńskiego;  szyfrantka KG ZWZ.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Od 11.1945 r. zastępca szefa Oddziału Centralnego WiN; AKO.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Zofia Franio „Doktór”

major Aleksander Krajnik “Grzymała”

Przemysław Nakoniecznikoff “Kruk 2”

podpułkownik Stanisława Sędziak „Warta”

podpułkownik Wincenty Ściegienny „Las”

podpułkownik Marian Świtalskie „Juhas”

 

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Aresztowana 04.01.1947r., skazana na 6 lat więzienia na Mokotowie i Fordonie, zwolniona po 4 latach.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Partyzancki

Krzyż Walecznych (trzykrotnie)
Krzyż Zasługi z Mieczami

Medal Wojska

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Teczka osobowa Stanisławy Liniarskiej, w zbiorach Archiwum Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?