Borek, Wiktoria

Wiktoria Borek

pseud. Iskra

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Dowińska
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1920-02-14
Miejsce urodzenia:Busko-Zdrój
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Grzegorz
Imię matki:Marianna
Nazwisko panieńskie matki:Nowicka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapral
Data: 1996-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Szkoła Podstawowa i 3 letnia szkoła zawodowa -krawcowa.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Bydgoska Spółdzielnia “Moda”- krawcowa i krojczyni

Przyuczanie do zawodu krawcowej dziewczęta ze szkoły zawodowej

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Szycie ubrań, czapek, odzieży etc w oddziale

Data zaprzysiężenia:1942-02-02
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Łączniczka i krawcowa

Oddział względnie pion organizacyjny:78 pp AK
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Por. “Piorun”, kpt. “Staudley, dowódca plutonu “Ul”, “Romański”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Przesłuchiwanie i areszt NKWD

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Fundacji im. Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?