Czarnecki, Wacław

Wacław Czarnecki

pseud. Burza

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1913-02-13
Miejsce urodzenia:Różyszcze
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Bronisław
Imię matki:Bronisława
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

ZBoWiD (nr leg. 741571)

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 03.1943 r. do 12.1943 r. Samoobrona Różyszcze. Walka z bandami UPA w miejscowościach: Sokół, Susk, Wiszenki, Witczyn i wiele innych.

Data zaprzysiężenia:2019-03-01
Czasookres:1943-03-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Dywersant

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg AK Wołyń (1942-1944)
Inspektorat Rejonowy AK Łuck „Łuna”, „Osnowa”
Obwód AK Kiwerce „Łąka”, Obwód AK Włodzimierz Wołyński „Ława”
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Wraz z oddziałem ruszył w miejsce koncentracji.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Podporucznik Tadeusz Zienkiewicz, porucznik Jan Czarczyński “Gryf” “Lama”, pułkownik Jan Wojciech Kiwerski “Oliwa”, Makary Kowecki “Marcin”,

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Marian Czarnecki, uczestnik Wojny Obronnej 1939 roku oraz żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK Oddział “Koło”

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

04.1940-10.1940 więziony przez NKWD w Łucku

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK w Warszawie, Oddział Wołyń.

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 231.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?