Cybulski, Antoni

Antoni Cybulski

pseud. Oliwa

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1913-04-24
Miejsce urodzenia:Krasilno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Cecylia
Nazwisko panieńskie matki:Oliwa
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Od 1943 r. pracował w starostwie powiatu Dubno.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Członek ZMW “Siew” na Wołyniu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

ZBoWiD (nr leg. 0433222)

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Bataliony Chłopskie, Delegatura Rządu na Kraj w Dubnie (siedziba w Pańskiej Dolinie).

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Samoobrona Pańska Dolina. Żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, I batalion, 24 pp.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-00-00
Pełnione funkcje:

Współorganizator oddziału “Krwawa Łuna”.

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK I/24 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg AK Wołyń (1942-1944), 27 WDP AK
Inspektorat Rejonowy AK Dubno „Dąbrowa”
Zgrupowanie „Osnowa” 27 WDP AK
Obwód AK Dubno „Dźwig”
Batalion „Krwawa Łuna” I/24 pp 27 WDP AK
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 1941 r. został aresztowany przez policję ukraińską. W 1944 r. aresztowany przez wojsko radzieckie.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (10.09.1986 r., nr leg. 3625-86-4)

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (19.02.1975 r., nr leg. 65-75-26)

Krzyż Walecznych (4.07.1945 r., nr leg. 113)
Krzyż Partyzancki (27.02.1974 r., nr leg. 162-73-4)

Odznaka 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK (29.11.1981 r., nr leg. 293)
Odznaka Batalionów Chłopskich (nr leg. 0456/38/5/89)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK, Okręg Wołyń.

Filar W., Burza” na Wołyniu, Warszawa 2010, s 104.

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum AK w Krakowie.
Turowski J., Pożoga. Walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Warszawa 1990.

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 231.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?