Charczun, Sergiusz

Sergiusz Charczun

pseud. Kobuz [Kobus]

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1905-11-17
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1996-00-00
Miejsce śmierci:Smolniki
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stefan
Imię matki:Zofia
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: sierżant
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ŚZŻAK

ZBoWiD (nr leg. 0187464)

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-09-00 - [?]
Pełnione funkcje:

Dowódca sekcji dowodzenia.

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK II/50 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

porucznik Michał Fijałka “Sokół”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Od 10.1944 r. do 04.1946 r. więziony w obozie jenieckim Borowicze-Jogła ZSRR.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej (27.05.1983)

Krzyż Walecznych (11.12.1965, nr leg. DK-4506a/W)

Krzyż Partyzancki (3.02.1972)

Medal Wojska (15.08.1947, nr leg. 32285)

Medal 40-lecia PRL (22.07.1984)

Medal Zasłużony dla Warmii i Mazur (10.06.1966)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK, Okręg Wołyń.

Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, nr 3(51) rok 13, Warszawa 1996.

Karłowicz L., Jastrzębiacy. Historia oddziału i batalionu por. “Jastrzębia” z 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, Warszawa-Kraków 2013, s. 285.

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera w Muzeum AK w Krakowie.

Turowski J., Pożoga. Walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?