Dubas, Władysław

Władysław Dubas

pseud. Reja

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1927-10-27
Miejsce urodzenia:Chełm Lubelski
Data śmierci:2007-00-00
Miejsce śmierci:Brzeg nad Odrą
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Władysław
Imię matki:Bronisława
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Światowy Związek Żołnierzy AK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Żołnierz plutonu specjalnego w ramach II batalionu 43 pułku piechoty “Siwego” 27. Wołyńskiej Dywizji AK do lipca 1944

Data zaprzysiężenia:1943-04-01
Czasookres:1943-04-01 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK,43 pp II bat pluton specjalny
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: 27 WDP AK
Zgrupowanie „Gromada” 27 WDP AK
Batalion „Siwego” II/43 pp 27 WDP AK
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

43 pułk piechoty “Siwego”, boje pod Zasmykami, Turzyskami, Zamłyniem, Pustyłkami, I okrążenie pod Jagodzinem, II okrążenie w lasach szackich

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

por. “Siwy”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń
  • Krzyż AK, nadany 20.11.1983, nr. leg. 28783
  • Medal Wojska, 1948, 32318 zd. 1508
  • Odznaka 27. WD AK, 29.11.1981, 712
  • Krzyż Partyzancki, 17.02.1976, 72-76-18
  • Złoty Krzyż Zasługi, 12.12.1984, 4769-84-166
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

AAN, ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej Indeks nazwisk, sygn. 6, s.;

Doliński K., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej: wykazy żołnierzy poszczególnych pododdziałów, (oprac.) Goś E., Lublin 2016, s. 36;

Fijałka M., 27 Wołyńska Dywizja Armii Krajowej, Warszawa 1986, s. 36;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 233.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?