Borysiuk , Zdzisław

Zdzisław Borysiuk

pseud. Kruk

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1918-07-31
Miejsce urodzenia:Charków
Data śmierci:1991-00-00
Miejsce śmierci:Kraków
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Michał
Imię matki:Irena
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data: 1943-04-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 02.1944 r. żołnierz kompanii por. “Motyla” w batalionie “Sokoła” 27. Wołyńskiej Dywizji AK. Ranny pod Sztuniem, walka aż do dostania się do niewoli niemieckiej 21.04.1944 r.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:Do 21.04.1944
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK I/50 pp
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Od 21.04.1944 r. do 03.1945 r. w niewoli niemieckiej, Stallag IA nr 10087 w Prusach Wschodnich

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski, 6.10.1982, nr 2065-82-9

Krzyż AK, 23.10.1973, 12874

Krzyż Walecznych, 19.07.1965, DK-3713/W

Krzyż Partyzancki, 23.03.1973, 1006/71/16

Brązowy Krzyż Zasługi, 22.07.1955, 494726

Medal Zwycięstwa i Wolności, 22.12.1969, 1388-69-29

Odznaka Grunwaldzka, 22.07.1969, 33782

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK Warszawa Okręg Wołyń.

“Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej”, nr 3-4(31-32) rok 8, Warszawa lipiec-grudzień 1991.

Doliński K., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej: Wykazy żołnierzy poszczególnych pododdziałów, Lublin 2016.

Komisja Weryfikacyjna Armii Krajowej ze zbiorów Studium Polski Podziemnej w Londynie sygn. KW2 281

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?