Borkowska, Eugenia

Eugenia Borkowska

pseud. Ania, Anka, Atma

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Skomra
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1924-01-24
Miejsce urodzenia:Kowel
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Piotr
Imię matki:Józefa
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: szeregowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

ZHP (1934-1939)

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Tajna Organizacja Wojskowa

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 07.1941 r. w konspiracji. W grudniu 1943 r. przeniesiona do samoobrony w Peresiece, gdzie pomaga w transporcie rannych. Od 01.1944 r. w 27. Wołyńskiej Dywizji AK, w batalionie Michała Fijałki “Sokoła”, gdzie odpowiada za łączność z Kowlem i okolicami oraz dostarczanie żywności i broni dla kompanii “Trzaska”. 19.01.1944 r. ranna w nogę i leczona w szpitalu w Kupiczowie, nie wróciła do oddziału. Łączność z oddziałem utrzymywała do 10.06.1944 r.

Data zaprzysiężenia:1941-07-01
Czasookres:1944-06-10
Pełnione funkcje:

Łączniczka

Oddział względnie pion organizacyjny:27 WDP AK, Oddział "Sokoła"
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg AK Wołyń (1942-1944), 27 WDP AK
Inspektorat Rejonowy AK Kowel „Kuźnia”, „Gromada”
Zgrupowanie „Gromada” 27 WDP AK
Obwód Kowel-Teren
Batalion „Sokoła” I/50 pp 27 WDP AK
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Władysław Wójcik – konspiracja “Gromada”, Michał Fijałka “Sokół”, Zbigniew Twardy “Trzask”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Partyzancki, 10.04.1986, nr. 119-86-8

Medal Wojska, 15.08.1984

Krzyż Armii Krajowej, 27.05.1983

Medal 40-lecia PRL, 10.04.1984, nr 76/19/59

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

AAN, ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej Indeks nazwisk, sygn. 6, s.;

Fijałka M., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK, Warszawa 1986, s.;

ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), teczka osobowa Eugenii Borkowskiej;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 227.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?